Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2

Jumat, 23 Juli 2010

Bunga Mitir, Tebu Ratu, Tibah

Bhatari Durga Dewi

Bunga Mitir, Tebu Ratu, Tibah mwah Pisang Gedang Saba tan becik anggen aturan.
Katuturan sapeninggal Ida Sang Pandhu, Ibu Kunti midabdab pacang ngawentenang yadnya. Korawa satane, Kaping ajeng Sang Duryodhana tan maren iri tan papegatan ring kawibhawan Ida Sang Pandawa, raris mapikayun pacang mamighna yadnya puniki. Nunas kanti utawi seraya ring Ida Dewi Durgha


Ida raris micayang wadwa maadan I Bhutakala Sakti sane ngusak-asik yadnyan Ida Sang Pandawa. Ri antuk kalintang saktine I Buthakala tan sida kakasorang antuk Ida Sang Pandawa; meh-meh sanjata Cakran Ida Sang Kresna tan mintulin kandugi mawali ke Wisnu Loka. Malayu Ida Sang Pandawa saha Sri Krisna sambilang ngeka upaya pacang ngasorang I Bhutakala Sakti. Kocap Ida Sri Krisna ngamargiang "tenung" kandugi uning, antuk I Bhutakala Sakti paican Ida Bhatari Durgha pacang ngerusak yadnyan Sang Pandawa.

Mangen-angen Ida Sri Krisna; tan pantara wenten sabda mantara :"Dewa, dewa Sri Krisna, tan pantes i dewa melaib ngarepin I Bhutakala. Gelis-gelis suarayang "Dewadatta" sungu yudhan Sang Pandawa saha "Pancayanya" sungu yudha Dwarawatine. Nanging sane patut nyuwarayang (ngupin), Nakula mwah Sadewa."


Sesampune sungu yudha maka kalih maswara, melaib I Bhutakala merasa dewek pacang  kasor. Irika raris Ida Sri Krisna ngepung pelakuan ipun I Bhutakala Sakti, sahasa pacang mademang; Ri antuk kalangkung jengah taler harep nyedayang Dewi Durgha.


Ida Betara Siwa sedek meyasa ring petapan, kabyapara pakahayunane ri antuk suaran bala yudhane layu kapilayu, gumanti medal Ida, sinambi metaken ring Ida Sri Krisna. Ida Sri Krisna nguningayang sapari indike sami saha harep nyedayang Dewi Durgha. Ida Betara Siwa malih ngandika :"Tusing lakar sida baan I dewa nyedayang Dewi Durgha, yan sarat kayun I dewane lakar mademang, ene tungkede anggon, kewala I Nakula ane patut ngelaksanayang."
Gelisang cerita Sang Nakula sampun kacunduk ring ajeng Ida Dewi Durgha saha uning ring prayojana sarawuh Sang Nakula, raris ngandika :"Ih cening, meme suba mitaen laka nemupati, nanging satonden tungkede katibakang teken meme, ada bhisaman meme kene :

1. Getih memene apang tumbuh dadi bungan mitir, tan wenang anggon aturan.
2. Tulang memene apang dadi Tebu Ratu, tuara dadi anggon raka-rakan canang, kewala becik anggen nguyeg tulang dadi sekah.
3. Nyonyon memene apang dadi biyu saba, sida anggen ngamertaning anak cerik gumanti ngentosin yeh nyonyon renannyane.
4. Bacin memene apang dadi tibah, tan paguna ipun arepe ring imanusa, bantes dados anggen rujak.

Dresta Sima Agama olih IGst A. Oka. 1994

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive