Ngiring Ngajegang Bali melarapan antuk Mebasa Bali sane becik, seneng ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali

Breaking

Sabtu, 31 Juli 2010

Lesung Maka Serana Penyupatan

Sri Krisna

Cerita puniki wit saking Ida Sri Krisna daweg kantun alit. Malarapan antuk satwa puniki janten "Lesung" rawuh mangkin dados "mithos" kusumaning dresta adat sane kamanggehang antuk idesa parkraman.


Inggih duh Ida Sri Krisna kantun alit, janten swabhawane tan pendah kadi alit-alit sewosan; macanda, melaib, malih-alihan, gudip ngambil saluiring sida katemu muwah saka luir ipun. Ta kocap sedek rahina anu, Ida Sri Krisna ngambil susu lan mentega sane kagenahang singid antuk Ibun Ida. 

Katuju Ibunne nenten wenten ring Jroning Pasraman. Ri antuk genah susu lan mentega puniki singid mabriyok sami susune saha mentega punika makacakan. Tan pantara rawuh Ibune sarwi kalintang dukha ngatenang susu saha mentega makacakan.


Ida Sri Krisna kabanda, katalinin tangan Ida raris kategulang ring lesunge ageng mangda Sri Krisna nenten nyidayang memargi medal saking pasraman. RI sedek suwung pasramane, Ida Sri Krisna mrasidayang medal saking Pasraman yadiastun kantun tekek metali tangan Ida. 

Lesunge ageng punika paid Ida kandugi taline nyelimed punyan kayu ageng ring tepining pemedal Pasramane. Sangkaning swabhawa kawisesane saha siteng bayu pramanane, napi rebah wit taru ageng punika. Digelis wit tarune ageng punika magentos rupa dados Danawa saha nyembah ngaturang suksma ring Ida Sri Krisna:


 "Inggih Ratu, titiang Danawa metemahan dados Taru Ageng ri antuk titiang banget makta dosa, melaksana iwang, wantah nyantos Panyupatan Sri Paduka, lamakane prasida titiang sekadi jati mula malih, budal ke Danawa Bhawana." 

Sesampune ngaturang sembah raris anglayang ring gegana mantuk ke Danawa Loka.
Inggih asapunika "Lesung" maka sarana Panyupatan.

Dresta Sima Agama Olih Gst Agung Oka, Denpasar 1994

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu