Selasa, 24 Agustus 2010

Yadnya Prawretti

Yadnya Praretti

Yan Pacang mawosang indik yadnya, janten mategep-tegep pisan patut indikang luir kadi toya segara tan keni winilang antuk makweh warna-warni marupa bhineka kahanan ipun nanging tunggal pangaptine inggih punika Dharma Prawretti. Munggwing pepalihan yadnya puniki wenten limang paos minkadi ring sor puniki :

 

Dewa Yadnya
Inggih punika yadnya sane katur mantuka ring  para Dewa (boya ring Ida Sanghyang Widhi). Ngelaksanayang Yadnya dados swadharma sakwehing pengagem Agama Hindune di Bali.

Bhuta Yadnya
Yadnya sane katur ring Bhutakala. Sane kabawos bhutakala boya raksasa, boya pisaca, nanging sekancan sarwa kahananing pituduh Wighi minakadi, Tanah, Api, Angin, Sarwa sato, sarwa tumuwuh miwah sekancan punika. Ipun I Bhutakala midep pacang mapitulung ring I Manusa minakadi Api, Toya prasida angge nulek / nyakan miwah akweh ngicenin pikenoh ring kahuripan. Nanging yen iwang antuk, ipun musih, mamighna saha ngeseng saluiring kahanan ipun i manusa, Punika mawinan katurin "Yadnya" mangda prasida mapitulung ngicenin karahajengan ring sang mayadnya.


Pitra Yadnya
Inggih punika Yadnya katur ring sang Pitara utawi leluhur, taler pamargine ngupakara mantuka ring sang padem jantos sinengguh sampun polih genah ring Dewata bhuwana kabawos Pitra Yadnya.

Manusa Yadnya
Upakara yadnya sane kalaksanayang mantuka ring panumadian ipun i manusa ngawit saking kantun sajeroning garba nyantos budal ke anangga bhuwana.

Rsi Yadnya
Upakara Yadnya mantuka ring Ida sang maraga suci, ri antuk majalaran Ida Sang utawi Ida Pedanda Suci prasida ngarepang pawisik sane ngranayang sukerta santa damuh Ida sajroning angen.

Kadi sampun kasinahang rig ajeng mungguwing sane pacang sinurat iriki wantah upakara / upacara manut sima Krama sane sampun ketah linaksana dening wong makweh.
Dresta Sima Agama olih I Gst Agung Oka, 1994

0 komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu