Rabu, 24 Agustus 2016

Bhatara Kala Ngaruruh Tetadahan

Bhatara Kala Ngaruruh Tetadahan. Kaceritayang wenten pandita maparab Bhagawan Bhrgu, malinggih ring Pesaraman Bhrgu Asrama. Ida medue putra kalih diri lanang istri. Sane lanang maparab Sang Bharata, sane istri maparab Diah Adnyawati.


Ida Sang Bhatara Kala sedek Ida sungsut kebekang ring kayun, eling ring raga lacur, wireh medal ring kalaning rahina Saniscara Kliwon Wuku Wayang,minab nenten wangde Ida pacang katadah olih Bhatara Kala, reh wenten panugrahan Bhatara Ciwa pecak, "Yan ada anak embas utawi lekad di Ukun Wayange, wenang Bhatara Kala nadah. "Irika raris Sang Bharata kaparisudha olih ajin Ida, Bhagawan Bhrgu. Sangkaning kaparisuda punika Ida mapesengan Sang Sudha. Yadiastun sampun kaparisuda, taler nenten nyidayang Ida Bhatara Nilakantha, tan urungan Ida katadah olih Ida Bhatara Kala.


Senin, 22 Agustus 2016