Ngiring Ngajegang Bali melarapan antuk Mebasa Bali sane becik, seneng ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali

Breaking

Senin, 19 Juli 2010

Don Ambengan utawi Daun Ilalang

Sang Kadru

Kacerita Sang Kadru saha Sang Winata, maka kalih karabhi antuk Ida Bhagawan Kasyapa. Sang Kadru maduwe putra akeh pisan marupa ula (lelipi). Sang Winata maduwe putra kalih Sang Aruna mwah Sang Garuda. Sang ibu maka kalih ngelarang "Sipta Wacana" matoh-tohin indik bulun jaran. Antuk digelis pacang medal "Kuda Onceswara" maka phalaning pemuteran Mandaragiri. Sang Kadru mawosang bulun kuda Onceswara punika "Selem" utawi ireng. Sang Winata mawosang putih. Sang kalih pada ngagem janji satya wacana, asing-asing kaon, pacang dados "panjak" memanjak sasuening kantun maurip. 


Kasujatian ipun Kuda Onceswara punika mabulu putih, makada sedih kahyun Sang Kadru antuk pacang kaon, raris ngidih olas ring putra-putrane lelipi sami, mangda prasida bulun Kuda Onceswara punika ireng (selem). Kasih-asih putra-putrane sami sinambi ngeruruh I Onceswara saha sami pada ngewetuang wisa mamagut I Kuda punika kandugi magentos bulune dados ireng sangkaning wisa.


Benjangne medal I Onceswara mabulu ireng (selem) maka cihna kaon Sang Winata kandugi Ida dados "panjak" setata ngiring sapari tuduh Sang Kadru, sarahina-rahina "ngangonang" Ule makweh putran madune. Sang Garuda putran Sang Winata uning ring sapratingkah ibune dados "pengangon lelipi". Antuk kasih-asih kahyune, Sang Garuda misadia ngentosin sang ibu dados pangangon Ula. 

Satua Bali siosan ring Nak Bali Belog
Suwening asuwe maweh kayune dados pangangon raris mataken ring Sang Lelipi. Ipun I Lelipi nagih Tirtha Amerta anggen nyilurang mangdene sida suwud dados pengangon lelipi. Wawu asapunika panagih lelipine, Sang Garuda raris mayudha lawan para Dewa Wrapsara-Wrapsari sami pada kaon. Medal Ida Bhatara Wisnu raris metaken; Apa krana cening mai ke Swarga?" 

Matur Sang Garuda: "Inggih Ratu titiang muatang Tirtha Amerta mangdene sida ibun titiang mararian dados panjak ngangon lelipi."
 

Bhatara Wisnu nagingin pinunas I Garuda, nanging ipun mangda misadia dados siandanan Ida Betara Wisnu. (Punika mawinan nenten gumanti pasah Ida Betara Wisnu ring sang Garuda macihna antuk pasikian GARUDA WISNU rawuh mangkin). 

Sesampune Tirtha Amerta punika rawuh ring mrecapada, mangkin lelipine sami winehaken Tirtha Amerta, nanging mesiram asuci laksana dumun, wawu polih nunas tirta. Sami lelipine ninggal kamandalune madaging Amerta ri antuk sami amerih digelis. Ida Betara Wisnu uning, tan wenten ngijengin Tirtha punika raris ke ambil kekeberang. (punika mawinan ila-ila nunas Turtha tan madaging canang pinaka pangijeng)

Sarawuh ipun I Lelipi sami, Tirthane sampun ical sakewanten kantun kritisanne ring daun ilalang. Punika kasilapin antuk I Lelipi kandugi kanin lidahnyane dados masepak rawuhing mangkin. Daun Lalang (ambengan) sampun keni cipratan Tirtha Amerta mawinan dados anggen sarana Upakara sekadi Karawista, panyiratan Tirtha ring bebanten Dewa-Dewi mwah sane lian-lianan.
Dresta Sima Agama Antuk I Gusti Agung Oka, Denpasar 1994
Garuda Wisnu Image saking Caminho do Meio

2 komentar:

  1. Hello Beli... sayang gak ada translate-nya.. jauh-jauh dari Batam, lho.
    Tapi tak apa-apa.. liat2 gambar aja ah..

    BalasHapus
  2. Hello juga, makasi atas kunjungannya... hehe... kalo ada waktu saya terjemahin dlam 2 bahasa ...sekali lagi terimakasih kawan... sukses slalu..

    BalasHapus

Buku Tamu