Ngiring Ngajegang Bali melarapan antuk Mebasa Bali sane becik, seneng ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali

Breaking

Rabu, 01 Desember 2010

Rare Angon nyanggra Galungan

Tari Baris

Om Swastiastu

Ida dane para sameton Rare Angon sane banget wangiang titiang, sadurung Rare Angon matur amatra pinih riin titiang ngaturang "Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan" . Rahina Galungan sane pinaka Pawedalan Jagat, galah sane becik pisan anggen iraga sareng sami ngaturang maha suksmaning idep ring ajeng Ida Sanghyang Widhi Wasa.


Rare Angon rumasa bagia pisan polih kacunduk ring ida dane para sameton Blogger utawi Netter sinamian ring galahe sane becik puniki. Tetujon pawilangane mangkin tan lian wantah jagi nguningayang indik nyanggra raina Galungan sane jagi rauh. Ring rahina Budha pinanggal 8 Desember 2010 ( kawaca : pinanggal kutus sasih Desember warsa kalih tali dasa ). 

Sakewanten ampurayang pisan yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang nyritayang tur nyiratang, Rare Angon wantah Nak Balo Belog nunas geng rena sinampura. Sane jagi bahbahang titiang, inggih punika :

Tetujon ngadayang pangabaktian raina Galungan
Yan mungguing tetujon ngadayang pabaktian rahina Galungan punika, lianan ring ngadayang pabaktian majeng ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, ring para leluhur minakadi para pitara-pitari, pada ndewatan iraga makasami, pamekas ngadayang patingetan rahina kamolihan Dharma kalawan Adharma.Rauhnya rahina Galungan punika nangken 6 sasih utawi 210 raina, inggih punika ri nuju Budha Kliwon uku Dunggulan.

Runtutan pamargi palaksanaan rahina GalunganMungguing runtutan pula pali rahina Galungan punika ngawitin Sugihan Jawa, Sugihan Bali ri kanjekan raina Wrespati miwah Sukra uku Sungsang. Tigang rahina sadurung Galungan kawastanin panyekeban. Ring rahina puniki i raga patut ngawas raga, saantukan Sanghyang Kala Tiga sampun turun, gumanti ngurabeda iriki ring jagate. Sang Kala Tiga inggih punika Sang Bhuta Galungan, Sang Bhuta Dunggulan lan Sang Bhuta Amangkurat. Sane ten
kaengsapin ring rahina puniki wantah pawetonan titiang penyirat Rare Angon. Kalih rahina sadurung Galungan kawastanin panyajaan, i raga taler mangda becik-becik makta papineh, wicara miwah laksana mangda ten keni goda olih Sanghyang Bhuta Dunggulan
Benjangnyane kawastanin penampahan, irika i raga matetampahan, minakadi; bawi, ayam, miwah sane lian-lianan jagi kanggen aturan ring rahina Galungan punika. Saantukan ring rahina Galungan punika Sanghyang Kala sane mamurti, punika awinan kakaryanin caru lan abia kala, mangda tan ngrudeg ring jagate.

Ring rahina Galungan punika taler karentebin antuk penjor, katancebang ring ajeng lawangan pakarangane, pinaka lambang gunung Semeru utawi gunung Agung. Penjor puniki wau dados cabut sausan Budha Kiwon Paang sane lumbrah kaucapang "Pegat Wakan", santukan ring rahina punika sampun uusan bebratane laminipun abulan pitung rahina ( 42 hari ).

Inggih wantah asapunika prasida antuk Rare Angon mahbahang indik raina Galungan punika.

kasurat olih rare angon
Baris Dance photography by photopocket "pokoke ketok"

6 komentar:

 1. maaf sob lama gak berkunjung... oya walau saya gak tau artinya bahasa posting sobat tp yg jelas saya suka budaya kesenian dan keindahan BALI... ok.. salam damai bali...

  BalasHapus
 2. Hello Yulis, terima kasih atas kunjungannya, segera akan ke TKP, untuk arti rare angon silakan KLIK Rare Angon Versi Nak Bali Belog
  http://nakbalibelog.wordpress.com/2010/11/19/rare-angon/

  BalasHapus
 3. kunjungan pertama, slm knl
  :)

  BalasHapus
 4. artikel yg bagus,
  salam kenal teman.

  BalasHapus
 5. Hello sahabat-sahabat yang telah berkunjung dan semoga blog ini dapat meningkatkan persaudaraan kita

  BalasHapus

Buku Tamu