Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2MONGGO SILAKAN DIBACA2 ARTIKEL-TENTANG AGAMA HINDU

Jumat, 14 Juni 2013

Ilmu Pengeleakan Leak Bali

orang bali leak
Bog-Bog Bali Cartoon
  Leak lan Pangiwa Matiosan ? Kocap, leak lan aji pangiwa nika mabinayan ? Napike patut asapunika ? olih : Juliana taman bali ring blog Sutha Abimanyu

Liak kebaosang tuah Lina Aksara (Aksara Mati); Laya Aksara (Papitehan Aksara); Linging Aksara (Kecap Aksara/Munyin Aksara); 

suksemannyane pateh sakadi tiuk, yan tiuke ada ring tangan ibu-ibu sane majejahitan pastika lakar ngawetuang canang anggen ngrastitiang jagat. Kewala yaning tiuke ento wenten ring tangan para garong/penjahat pacang dados penyabut nyawa, sane puniki  kabaosang liak matah. Nah ada nak wikan maosang yen suba bisa ngidupang saananing aksarane ane mati ento, kone anake suba madan bisa ngeliak.

indik liak utawi leak, desti, teluh naranjana, aji wugig, pelet (bukan celak-red) maka miwah sane lian-lianan kawiaktiannyane pateh sakadi kabaos ring ajeng inucap, sakemawon indik tatuek maka miwah pangaptiannyane matiyosan. Indike punika meweh kabuktyang kawentenannyane. Yening pacang uning indike punika mangdane mlajahin sastra maka miwah ngelarang tapa brata yoga samadhi sane pingit turmaning mauttama. mawinan sampunang pisan nyugjagang indike punika duaning nenten pacang mikolihang dharma pamutus, samaliha wenten kode etik-nyane, kocap.

Aji pangiwa matiyosan ring sane kabawos leak. aji pangiwa punika identik ring sane mapakardi nenten rahayu utawi jadig, satata nyakitin, ngawe grubug. Sakemawon yening leak, ipun identik ring sane kabawos nyuti rupa. wenten sane iseng, wenten sane hobby. Kawiaktiannyane leak punika wenten kakalih. Wenten sane ngardi rahayu taler wenten sane ngardi kawon. 

Sane patut ajerihin boya ja rikalaning ipun ngalengse sakemawon rikalaning ipun kantun marupa manusa dahat nyakitin, ipun pacang ngamargiang aji wugig. Mawinan patut yatna utawi plapanin ngambel urip iraga. Rikalaning ipun marupa leak nyuti rupa, sadurungnyane ipun masang pangeres utawi pagaan utawi panangkeb, pelindung radius sekian meter. Mangdane anake sane nyingak pacang makesyab utawi takut. Sakemawon ipun nenten nyakitin. 
Sakemawon, sameton sami yening nyingak kadi sapunika mangdane nenten ngorta, nenten mekarya satua indike sapunika duaning wenten kode etik-nyane. sapasira sane dados leak mangdane dirahasiakan. duaning ratun sarwa leak wantah tunggil inggih punika tabih pakulun Ida Bhatari Uma (Ida Bhatari Durgha).

Kategesang malih, Pengiwa sampun janten pakaryan ala, Yening liak utawi leak nika kantun medaging rwa bhineda (kaon kelawan becik), kari wenten kasinahane.

Ungkuran puniki kruna leak sampun sosod artos ipun. Liak mangkin, sekancan ne jele kabaos liak. Liak ilang sandal kaine; Liak iba, batis akene jekjeka; Leak apa, liwat socane. Miwah liak-liak sane tiosan. Kasujatiane liak nak becik maosang sastra.Artikel siosan parindikan leak Bali

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive